ul. Dworcowa 1, 41-902 Bytom
501 379 790 lub 887 379 790

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYK ZAWODOWYCH

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

  1. Lekarz wykonuje działalność leczniczą pod firmą Praktyka Lekarska Marcin Kozak
  1. Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z badaniem i poradą lekarską oraz leczeniem.

            Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi,     aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych świadczeń      zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Cele praktyki      lekarskiej są realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadań zgodnie        ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej. 

  1. Lekarz udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatraia, tj. m.in:

            - diagnostycznych,

            - leczniczych,

            - rehabilitacyjnych,

            - wydawanie orzeczen lekarskich,

  1. Świadczenie zdrowotne udzielane są w gabinecie Bytom 41-902 ul. Dworcowa 1.
  1. Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

            - 6,90 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,

            - 0,65 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej,

            - 6,90 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na  elektronicznym nośniku danych

  1. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem 501 379 790 lub osobiście u rejestratorki. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.
  1. Za określone świadczenia zdrowotne, niefinansowane ze środków publicznych, pobierana jest opłata. Jej wysokości została określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
  1. Informacje o wysokości opłat za:

            - udostępnienie dokumentacji medycznej oraz

            - udzielane – niefinansowane ze środków publicznych – świadczenia zdrowotne

            są podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie w punkcie rejestracji.

 

 

 

 

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.